Zakoni / Propisi / Info

Šta je neophodno od dokumentacije kada želite da prodate stan?

Šta je neophodno od dokumentacije kada želite da prodate stan?
Prodavac stana mora imati kupoprodajni ugovor sklopljen sa prethodnim vlasnikom i taj ugovor mora biti overen u sudu. Takođe, ukoliko je nepokretnost uknjižena prodavac stana mora posedovati i vlasnički list, tj izvod iz lista nepokretnosti kao dokaz da je nepokretnost uknjižena.