Zakoni / Propisi / Info

Kupovina stana od izvođača ili investitora

Kupovina stana od izvođača ili investitora

Nije svejedno da li ćete novoizgrađeni stan kupiti od investitora ili od izvođača. Pre svega, razlika je u tome što kada se kupujete od investitora, to je prvi prenos i investitor vrši fakturisanje stana sa PDV-om, dok, ako se kupuje od izvođača radova, to je drugi prenos koji podleže porezu na prenos apsolutnih prava od 2.5%. Takođe, kada se kupuje stan od investitora, za buduću uknjižbu, potreban je samo ugovor između kupca i investitora, dok se u drugom slučaju mora priložiti i osnov prenosa


Detaljnije

Kupovina stana od fizičkog lica i povraćaj PDV-a

Kupovina stana od fizičkog lica i povraćaj PDV-a

Ukoliko kupujete nov stan od fizičkog lica, koje ima svojstvo investitora i u sistemu je PDV-a, to znači da možete dobiti povraćaj PDV-a. U tom slučaju postupak refundacije je identičan kao i kada je investitor pravno lice. Međutim, ukoliko dotično fizičko lice, od koga ste kupili stan u novogradnji, nije u sistemu PDV-a, taj stan, bez obzira što je prvi put u prometu, ne podleže porezu na dodatu vrednost, već porezu na prenos apsolutnih prava. Stopa ovog poreza iznosi 2.5%. Napomenućemo i to da


Detaljnije

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost (PDV) se plaća isključivo pri kupovini stana u novogradnji, jer ste na taj način vi prvi vlasnik i kupac finalnog proizvoda koji je „stvorio“ investitor. Ovaj porez iznosi 10 odsto.


Detaljnije

Šta je "clausula intabulandi" i čemu ona služi?

Šta je

„Clausula intabulandi“ jeste izjava kojom prodavac nekretnine iskazuje svoju saglasnost da se kupac tog istog stana ili kuće može uknjižiti u zemljišnim knjigama ili katastru nepokretnosti, kao novi vlasnik, bez njegove naknadne saglasnosti i prisustva. To znači da je prodavac ovom izjavom, omogućio kupcu da se bez ikakvih problema samostalno uknjiži kao novi vlasnik te iste nekretnine. Ona je najčešće sastavni deo kupoprodajnog ugovora, ali isto tako može predstavljati i posebnu izjavu.


Detaljnije

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5 odsto od ukupne vrednosti stana i Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća kupac u ime prodavca, kako bi kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen. Prijava za Porez na prenos apsolutnih prava podnosi se u roku od 15 dana, od dana zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji i to Poreskoj upravi, odnosno Filijali poreske uprave na čijem području se nalazi stan koji ste kupi


Detaljnije

Kako se vrši prenos prava korišćenja PTT priključka, EDB brojila i Infostana?

Kako se vrši prenos prava korišćenja PTT priključka, EDB brojila i Infostana?

Prilikom kupovine stana kupac prvo mora pitati prodavca da li želi da u prodatom stanu ostavi broj koji je već postojeći ili ne. Ukoliko želi, onda se samo izvrši prenos pretplatničkog prava i to po overi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zajedničkim i istovremenim odlaskom kupca i prodavca u korisnički servis PTT-a. Neophodno je poneti fotokopiju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kao i fotokopije ličnih karata. U ovom slučaju se prenos prava korišćenja PTT priključka ne naplaćuje. Međutim,


Detaljnije

Šta treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do zaključenja ugovora?

Šta treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do zaključenja ugovora?

U predugovoru je precizno naznačeno da je prodavac do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora dužan da plati sve pristigle račune za tu nekretninu i da plaćene račune dostavi kupcu, kako bi se uverio da je sve regulisano. Takođe, obaveza kupca je da pribavi i uverenje Republičke uprave javnih prihoda da je izmirio sve obaveze po osnovu poreza na imovinu. Prodavac dostavlja i izvod iz matične knjige rođenih ali i sudski overene izjave bračnog druga, odnosno, drugih lica od kojih se to može traž


Detaljnije

Kada i koliko se plaća agencijska provizija?

Kada i koliko se plaća agencijska provizija?

Agencijska provizija u skoro svim gradovima Srbije iznosi 3-4 odsto od dogovorene kupoprodajne cene, tj od ukupne cene nekretnine, i zavisi od grada. Agencijska provizija plaća se u momentu kaparisanja stana, tj prilikom potpisivanja kupoprodajnog predugovora, koji je prvi korak prilikom kupovine nekretnine. Uobičajena je praksa da kupac plaća agencijsku proviziju, mada to nije slučaj sa svim gradovima u Srbiji, pa u većini slučajeva u Beogradu, ali i Zrenjaninu i Valjevu kupac i prodavac dele p


Detaljnije

Kako izračunati preciznu kvadraturu stana u potkrovlju?

Kako izračunati preciznu kvadraturu stana u potkrovlju?

Kada su u pitanju stanovi koji se nalaze u potkrovlju, potrebno je da znate da se kvadratura visine do 1,60m ne uračunava u korosnu površinu stana. Naime, kvadratura potkrovlja se računa na sledeći način: podna površina stana X koeficijent 0.6. Dobijena površina zove se redukovana i to je ona površina koja se plaća prilikom kupovine. To je pravilo, mada napominjemo da je prodavčevo pravo da vrši određene izmene i korekcije kada je cena u pitanju.


Detaljnije

Da li strani državljani mogu da kupe nepokretnosti u Srbiji?

Da li strani državljani mogu da kupe nepokretnosti u Srbiji?

Strani državljani mogu da kupe nepokretnosti u Srbiji i to po principu reciprociteta njihove zemlje sa Srbijom, što znači da je i za naše državljane u tim zemljama predviđena mogućnost da kupuju nepokretnosti. U vezi sa ovim pravnim pitanjem, u slučaju da ne postoji reciprocitet, mora se tražiti saglasnost Ministarstva pravde. Proces dobijanja saglasnosti traje oko 30 dana. Reciprocitet postoji skoro sa svim zemljama evropske zajednice, Amerikom, Kanadom, Australijom, Kinom, Rusijom, i još 50-ta


Detaljnije

ZASTO KUPITI NEKRETNINU PREKO AGENCIJE

ZASTO KUPITI NEKRETNINU PREKO AGENCIJE

Kupovinom stana preko agencije zaštićeni ste od prevara Ako ste skupili dovoljno novca da kupite sebi stan i otisnuli se u avanturu traženja odgovarajuće nekretnine, pred vama su dva izbora – da angažujete agenciju u tom procesu ili da kupite nekretninu direktno od vlasnika, odnosno da uštedite oko dva odsto vrednosti upisane u kupoprodajni ugovor koji bi trebali da izdvojite za posredničku proviziju. „Halo oglasi nekrentine“ vas vode kroz proces kupovine stana u oba slučaja, a ponudićemo vam


Detaljnije

PROMET NEPOKRETNOSTI

PROMET NEPOKRETNOSTI

1.)PROMET NEPOKRETNOSTI Tržište nepokretnosti je značajna komponenta ekonomije jedne zemlje. Najatraktivnije, a verovatno i najaktivnije investiciono tržište u Srbiji je tržište nekretnina. Promet nepokretnosti je jedan od najbitnijih pokazatelja liberalizacije ekonomije svake države. Pravo da slobodno kupi, raspolaže i proda nekretninu je jedano od stubova demokratije svakog društva. Tek kada se nešto može slobodno kupiti i prodati i ima ga više od jednog, može se govoriti o tržištu, fo


Detaljnije