Zakoni / Propisi / Info

Kako izvršiti proveru nepokretnosti?

Kako izvršiti proveru nepokretnosti?
Besplatnu proveru nepokretnosti možete izvršiti preko sajta Republičkog geodetskog zavoda, koji je omogućio pretraživanje baze podataka uz pomoć Internet servisa – Web aplikacije "KnWeb". Da biste pretraživali bazu podataka potrebno je da znate broj parcele u okviru opštine i katastarske opštine, na kojoj se stan nalazi, ili adresu nepokretnosti (ulica i kućni broj). O nepokretnostima je moguće dobiti samo osnovne informacije. Dakle, saznaćete ko je vlasnik stana: ime i prezime, odnosno naziv pravnog subjekta, kao i adresu imaoca prava. Takođe možete proveriti i informaciju da li je stan koji želite da kupite u nekom sporu, a to činite tako što ćete podneti dopis sudskoj pisarnici. Ukoliko se ispostavi da ta nekretnina jeste predmet nekog spora, posetom portala sudova Srbije www.portal.sud.rs možete proveriti i videti da li je stan predmet parničnog, izvršnog ili vanparničnog postupka.