Zakoni / Propisi / Info

Stan koji se formalno vodi kao „poslovni apartman“

Stan koji se formalno vodi kao „poslovni apartman“
Prilikom kupovine nekretnine možete naići na poslovni apartman koji se prodaje kao stan, a u stvari on, po projektu, predstavlja poslovni prostor. To znači da će računi za struju, grejanje, ali i za telefon biće veći nego što bi bili da se radi o nepokretnosti koja se i formalno vodi kao stan, odnosno iznosiće isto kao i za bilo koji drugi poslovni prostor. Problem se takođe može pojaviti i prilikom prijave boravka na adresi nepokretnosti, u MUP-u, što je takođe glavni problem i kada je u pitanju kupovina nepokretnosti koja se vodi kao garaža. Osim većih troškova kada su u pitanju komunalije, suočićete se i sa znatno većom sumom kada je u pitanju plaćanje godišnjeg poreza na imovinu. Takođe, čak i ako kupujete novogradnju za ovakav stan nećete biti u mogućnosti da dobijete povraćaj PDV-a.