Zakoni / Propisi / Info

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine?

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine?
Prvenstveno je važno da kupac isplati celokupnu sumu za kupljenu nepokretnosti i to po ceni, načinu i u rokovima koje je ugovorio sa prodavcem. Takođe, uobičajeno je da prilikom zaključenja predugovora, kupac isplati 10 odsto dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a ostatak u dogovorenom roku. Kupac je u obavezi da plati i posredničku proviziju ukoliko stan kupuje preko agencije, sudske takse za overu predugovora, ugovora, odnosno, aneksa, kao i takse za prenos pretplatnih prava ( PTT, EDB...), kao i taksu za uknjižbu nepokretnosti na svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni uslovi. Porez na promet apsolutnih prava, prema važećem zakonu pada na teret prodavca, ali ga u praksi, uglavnom, plaća kupac u ime prodavca.