Zakoni / Propisi / Info

Kupovina stana od izvođača ili investitora

Kupovina stana od izvođača ili investitora
Nije svejedno da li ćete novoizgrađeni stan kupiti od investitora ili od izvođača. Pre svega, razlika je u tome što kada se kupujete od investitora, to je prvi prenos i investitor vrši fakturisanje stana sa PDV-om, dok, ako se kupuje od izvođača radova, to je drugi prenos koji podleže porezu na prenos apsolutnih prava od 2.5%. Takođe, kada se kupuje stan od investitora, za buduću uknjižbu, potreban je samo ugovor između kupca i investitora, dok se u drugom slučaju mora priložiti i osnov prenosa prava svojine koji postoji između investitora i izvođača, a koji mora biti overen i za koji mora biti plaćen porez. Važno je naglasiti i to da, ako je prodavac investitor, od njega se dobija i garancija, dok u drugom slučaju ako se stan kupi od izvođača, garancija može biti uskraćena. Dakle, izvođač i investitor nisu samo terminološke razlike, već i suštinske.